ผลิตและส่งออกสินค้าขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษ รีไซเคิล

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามพัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง  จำกัด  เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกสินค้าขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษ
รีไซเคิลเรามีความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตะหนักถึงผลกระทบที่มาจากการประกอบกิจการและ
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมีแนวทางดังนี้

1. ควบคุม ป้องกัน และลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ พื้นดิน เสียงและสารเคมีอันตรายต่างๆ

2. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายข้อบังคับตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

3. มุ่งมั่นในการพัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีสำนึกรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

6. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แชร์ :

บทความอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า