เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวของเรา

บริษัท สยามพัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด

บริษัท สยาม พัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด   ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันกระแทกภายใน ผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตจัดสร้างเครื่องจักรขึ้นรูปกระดาษ โดยมีมาตรฐานในการผลิตที่ชำนาญทาง พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพอย่างที่สุด ผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายทำลายได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 

ปัจจุบันการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังตื่นตัวในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯของเราก็เป็นอีกหนึ่งในการตระหนักถึงเรื่องตรงนี้ บริษัทฯจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมากบริษัท พัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯผู้ผลิตและส่งออกกระดาษขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษและกระดาษรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปตามลักษณะของชิ้นงานหรือตามความต้องการตามแบบของลูกค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีรูปแบบหลากหลายและยังสามารถกันน้ำได้นานถึง 60 วันและผลิตภัณฑ์ยังสามารถย่อยสลายเองได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่อันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทจัดตั้งขึ้น 27 กันยายน 2550 ทุนจดทะเบียน 12,500,000 บาทโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสินค้าดีมีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

ใบรับรอง

สินค้าของบริษัท สยาม พัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด
เป็นสินค้าที่มาจากกระดาษรีไซเคิล  ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
โดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์
ในการใช้งานทางด้านต่างๆ

สินค้าของบริษัท สยาม พัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด เป็นสินค้าที่มาจากกระดาษรีไซเคิล  ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ ในการใช้งานทางด้านต่างๆ
ค่านิยมขององค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนพัฒนาบุคคลากรด้วยวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นทางพลังความคิดทำธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพการทำงานเพรียบพร้อมด้วยความปลอดภัย
วิสัยทัศน์
ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทำงานโปร่งใส ใส่ใจรักองค์กร สร้างบุคลากรที่โดเด่น มุ่งเน้นคุณภาพ ก้าวสู่ตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
พันธกิจ

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตผลงานออกสู่ตลาดโลก มุ่งมั่นพัฒนาก้าวล้ำนำคู่แข่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง

ค่านิยมขององค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนพัฒนาบุคคลากรด้วยวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นทางพลังความคิดทำธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพการทำงานเพรียบพร้อมด้วยความปลอดภัย
วิสัยทัศน์
ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทำงานโปร่งใส ใส่ใจรักองค์กร สร้างบุคลากรที่โดเด่น มุ่งเน้นคุณภาพ ก้าวสู่ตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
พันธกิจ

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตผลงานออกสู่ตลาดโลก มุ่งมั่นพัฒนาก้าวล้ำนำคู่แข่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง

ค่านิยมขององค์กร
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน พัฒนาบุคคลากรด้วยวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นทางพลังความคิด ทำธุรกิจด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรม ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพการทำงานเพรียบพร้อมด้วยความปลอดภัย
วิสัยทัศน์
ให้ความสำคัญกับลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทำงานโปร่งใส ใส่ใจรักองค์กร สร้างบุคลากรที่โดเด่น มุ่งเน้นคุณภาพ ก้าวสู่ตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
พันธกิจ

เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ผลิตผลงานออกสู่ตลาดโลก มุ่งมั่นพัฒนาก้าวล้ำนำคู่แข่ง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่าง

นโยบาย 5 ส.

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการ

เป้าหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า