siampulpmoldpacking

อบรมวิธีการปฎิบัติงานและความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร


 

บริษัท สยามพัลพ์โมลด์ แพ็คกิ้ง จำกัด

ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องให้ความรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัย ระเบียบนโยบายบริษัท

สรุปรายงานการอบรม

Call Now